Carpe Diem

Carpe Diem, by Carpe Diem yachts –  32 m – 8 ospiti – 4 cabine